Dimenzie fotografie

21.6.2024 sa v Krajskom múzeu v Prešove uskutočnila vedecká konferencia pod názvom Dimenzie fotografie, ktorá bola príležitosťou na stretnutie odborníkov, umelcov, historikov a nadšencov, ktorí sa zaujímajú o rôzne aspekty, históriu a vývoj fotografie. Na konferencii boli prezentované nové poznatky, metódy, historický vývoj fotografie, osobnosti a vybrané fotoateliéry. Súčasťou podujatia bola aj vernisáž výstavy Dimenzie fotografie, ktorá prezentuje na dobových fotografiách premeny mesta Prešov.

X