Detská univerzita

Krajské múzeum v Prešove ponúklo malým vysokoškolákom 👩‍🎓Detskej univerzity od 18. - 20.8.2020 interaktívny program kumulujúci zážitok, informácie, živú históriu, zábavu, súťaže, kreativitu, ale aj reálnu skúsenosť s replikami exponátov a aktivitami, ktoré sa viažu k minulosti. Deti absolvovali, okrem komentovanej prehliadky múzea, aj 8 stanovíšť, kde sa im venovali lektori, múzejní pedagógovia a odborní zamestnanci. Mohli objaviť múzeum🏦, stať sa rytierom⚔️, šľachticom🤴 či hasičom🧑‍🚒. Pripravená pre nich bola aj streľba z luku na slamený terč, spoznávanie dôb dávno minulých, zároveň si mohli vyskúšať prácu s hlinou, spoznať čaro ľudových krojov a učiť sa základné kroky vybraných ľudových tancov.⚔

X