DETSKÁ UNIVERZITA 2023

Tento rok sme opäť privítali študentov Detskej univerzity v priestoroch nášho múzea. Tu sme z nádejných učňov cez tovarišov vyformovali pravých majstrov remeselníckeho cechu reštaurovania v našom cechovom odvetví múzejníctva. Od rána až do poobedia si magisterčekovia prešli pomocnými prácami remeselníckych učňov a získavali poznatky o funkciách a zmysle múzea ako takého, ktoré si následne overili hľadaním záhad historickej expozície. Po úspešnom zvládnutí prvej úlohy sa z učňov stali tovariši, ktorí museli predviesť majstrovský kus, aby sa z nich mohli stať majstri. Majstrovskú skúšku zvládli tovariši výborne a boli slávnostne titulovaní za reštaurátorských majstrov. Samozrejme pri práci v múzeu nesmieme zabudnúť ani na BOZP a poznanie záchranných zložiek.

Srdečne ďakujeme OR HaZZ Prešov, že neváhali ani chvíľu a prišli interaktívne ukázať dôležitosť ich práce, záchranu ľudských životov. Ďakujeme, že ste s nami a tešíme sa na ďalšiu Detskú univerzitu!

X