Dessewffy - zabudnutý rod. Hanušovské panstvo

Krajské múzeum v Prešove - Kaštieľ a archeopark  Hanušovce získalo podporu Fondu na podporu umenia pre  projekt Dessewffy - zabudnutý rod. Hanušovské panstvo.

Zámerom projektu je výskum a prezentácia rodu Dessewffy, staviteľov a niekdajších vlastníkov kaštieľa - sídla múzea formou návratu k pôvodnému zariadeniu kaštieľa a priblíženiu atmosféry vidieckeho panského sídla. Cieľom je rozšírenie odborných poznatkov o rode Dessewffy výskumom v archívoch v Maďarsku a na Slovensku a následne tvorba novej expozície zameranej na predstavenie získaných poznatkov a doterajších, mimoriadne cenných informácií a zbierkových predmetov získaných od posledných, na Slovensku žijúcich členov rodu. Ďalším cieľom projektu je vydanie reprezentatívneho katalógu expozície. Aktivity projektu budú zamerané na dosiahnutie uvedených cieľov, t. j. na vedecký výskum, tvorbu scenára expozície, jej realizáciu, prípravu a vydanie katalógu. Cieľovými skupinami sú všetci návštevníci múzea, osobitne záujemcovia o dejiny, školská mládež a zahraniční turisti.

10.12.2017  v rámci Vianočného popoludnia v múzeu odznela aj zaujímavá prednáška Ing. Samuela Brussa o najnovších výsledkoch archívneho výskumu rodu Dessewffy a o výsledkoch historicko-architektonického výskumu Veľkého kaštieľa v Hanušovciach, ich niekdajšieho sídla.  Návštevníci mali zároveň možnosť prezrieť si výstavu  venovanú Dessewffyovcom.

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

X