Derniéra výstavy Mária, Matka Ježišova

Takmer päť mesiacov bola v Kaštieli Stropkov inštalovaná skvostná výstava umelecko-historických diel s mariánskou tematikou z obdobia 17. - 20. storočia.

Asi stovku exponátov tvorili  zbierkové predmety Krajského múzea v Prešove, Šarišského múzea v Bardejove a výpožičky diel od súkromných vlastníkov. Výstavou sa prvýkrát pre múzejné účely sprístupnilo prízemie Kaštieľa - posledného zvyšku profánnej časti Stropkovského hradu.  Mariánsky kult je v mestečku veľmi silný a živý, je tu doložené jedno z najstarších škapuliarskych bratstiev v Uhorsku (1669) a je tu dodnes významné odpustové miesto Košickej arcidiecézy, preto téma výstavy  spolu s  kvalitou vystavených diel a spôsobom ich inštalácie vytvorili hodnotný výstavný celok.

Výstava bola otvorená 7. 7. 2017 a slávnostne, za účasti primátora Mesta Stropkov a kultúrnej verejnosti, ukončená 30. 11. 2017.

X