Deň Zeme

  1. apríla 2019 sa v areáli nášho múzea konalo už tradičné podujatie na oslavu Dňa Zeme, ktoré sme pripravili v spolupráci s Regionálnym centrom ochrany prírody v Prešove. Témou tohtoročných osláv Dňa Zeme bolo „Protect our species - Chráňme naše druhy“ , preto sme spolu s viac ako tromi stovkami našich mladých návštevníkov zábavnou formou poznávali rastliny a živočíchy našej krajiny. Pripravené boli súťaže, kvízy a hry s témou ochrany prírody - Strom je veľký dom, Hádaj, kto som, Kto to kváka v rybníčku, Presná muška, Z babičkinej záhrady, Najlepší odpad, žiaden odpad, Na vysokej nohe a mnoho ďalších a iné. Program pokračoval 26. apríla 2019 v areáli EKOCENTRA v Prešove a 29. apríla 2019 v priestoroch múzea v Prešove.
    Elena Dercová
X