Deň vtákov.

Deviateho apríla sme spolu s piatakmi ZŠ Bernolákova vo Vranove nad Topľou v rámci Dňa vtákov a Dňa zeme skontrolovali a vyčistili päť búdok zavesených v okolí školy v minulosti. Zároveň sme vyvesili dve nové búdky. V jednej búdke už mala hniezdo sýkorka bielolíca s 8 vajíčkami. Počas prác sa žiaci dozvedeli základné informácie o výrobe a vyvesovaní búdok a následných kontrolách spojených s krúžkovaním mláďat.

X