Deň sv. Floriána

Fotografie z prehliadky hasičskej expozície a prednášky pri príležitosti sviatku sv. Floriána /4.5.2018/. Expozíciu požiarnej ochrany navštívilo vyše 250 návštevníkov.

 

 

X