DEŇ SLNKA MÚZEJNÝM POHĽADOM

Dnes si celý svet pripomína našu najbližšiu hviezdu, ktorá svojím žiarením umožňuje život na planéte. O Slnku a jeho užitočnosti vieme rozprávať aj v našom múzeu. Staršie generácie vedeli Slnko využiť naplno, čo možno vidieť aj na fotografii, ktorú sme sa rozhodli zverejniť. Vidíme na nej bielenie a sušenie plátna, ktoré sa bielilo na tráve alebo osobitne pripravených podperách pri potoku, či za domom. Rozprestreté kusy plátna sa viackrát za deň poliali vodou a nechali usušiť na slnku.

X