Deň poľovníctva a ochrany prírody pre deti

V grófskom parku pri barokovom Kaštieli v Hanušovciach nad Topľou sa 5.6.2022 uskutočnil už 3. ročník tohto pre nás významného celospoločenského podujatia, ktoré bolo zahájené svätohubertskou bohoslužbou. V programe prebehli klubové výstavy a bonitácie poľovníckych psov, udeľovanie poľovníckych vyznamenaní či slávnostné pasovanie za lovca srnčej zveri. Regionálne centrum ochrany prírody a Lesy SR pre deti pripravili zaujímavé edukačné a zábavné aktivity.

Na poludnie bol v exteriéri slávnostne vysadený pamätný strom. Vysadením vzácneho kultivaru duba letného bola zahájená tradícia, ktorá prispeje k obnove grófskeho parku ako národnej kultúrnej pamiatky.

V bohatom sprievodnom programe vystúpili žiaci ZUŠ z Hanušoviec n. T., Goralská muzička či populárny spevák Peter Stašák. Deti sa mohli previezť na koňoch z Ranča Breziny v Pavlovciach a ukážkami práce s dravcami svoje umenie predviedli sokoliari. Prebiehala aj súťaž vo varení guľášu a okrem poroty, ktorá súťaž vyhodnotila, mohli tiež aj návštevníci ochutnať výsledok tohto kuchárskeho snaženia. Mimoriadne vysoká účasť návštevníkov umocnila skvelú atmosféru tohto dôstojného podujatia. Podujatie sa uskutočnilo pod záštitou predsedu Prešovského samosprávneho kraja – Milana Majerského.

X