DEŇ POĽOVNÍCTVA A OCHRANY PRÍRODY PRE DETI 2023

Starostlivosť o krajinu bola jedným z najdôležitejších poslaní šľachty v minulosti. Aristokracia zušľachťovala svoju vlasť kultiváciou polí, lesov, lúk ako aj zakladaním parkov, záhrad či sadov. Príroda patrila k ľuďom a ľudia k prírode. 4. júna sa konal v Kaštieli v Hanušovciach nad Topľou tradičný Deň poľovníctva a ochrany prírody. Podujatie otvorila slávnostná bohoslužba ku cti sv. Huberta ako poďakovanie za dar prírody. Priestor grófskeho parku sa stal miestom prehliadok a bonitácie poľovníckych plemien psov, ukážky sokoliarskeho remesla, náučných aktivít v oblasti poľovníctva a ochrany prírody či ďalšieho zaujímavého programu pre maličkých i veľkých návštevníkov.

X