Deň poľovníctva a ochrany prírody

Spoločným dedičstvom všetkých ľudí je príroda. Naše múzeum v spolupráci s partnermi pripravilo podujatie pre jej malých i veľkých milovníkov. Myšlienkou podujatia bola ochrana jedinečného pokladu, akým naša príroda bezpochyby je. Svoju prácu na poli starostlivosti o stvorenstvo prezentovali pracovníci Regionálneho centra ochrany prírody Prešov, zamestnanci Lesov SR, poľovníci, sokoliari ako aj chovatelia psov či milovníci koní. Naša spoločná budúcnosť totiž do značnej miery závisí od stavu našej prírody. Príjemný zajtrajšok nás čaká jedine v prípade, ak naše rieky zostanú zdravé a lesy živé. Úsilie celého kolektívu ľudí podieľajúcich sa na príprave kultúrno-vzdelávacieho programu bolo odmenené krásnym počasím. Už teraz sa tešíme na tretí ročník Dňa poľovníctva a ochrany prírody pod korunami historických stromov grófskeho parku.

X