DEŇ OZBROJENÝCH SÍL SR

Zbierkové predmety na fotografiách pochádzajú z našej historickej expozície, v ktorej nájdete aj takéto rakúsko-uhorské vojenské a civilné vyznamenania. Tieto konkrétne pochádzajú z prvej svetovej vojny. Pri príležitosti tohto dňa sa vojakom a civilistom niekedy odovzdávajú rôzne vojenské a pamätné medaily či odznaky. Zbierkové predmety na fotografiách pochádzajú z našej historickej expozície, v ktorej nájdete aj takéto Rakúsko-uhorské vojenské a civilné vyznamenania. Tieto konkrétne pochádzajú z prvej svetovej vojny.

X