DEŇ, KTORÝ ZMENIL VÝVOJ HABSBURSKEJ MONARCHIE

20.október 1740. Vo večerných hodinách zomrel panovník Karol VI., rímskonemecký cisár, ktorý ešte na smrteľnej posteli prikázal, aby mu ku koncu postele k dvom sviečkami pridali ďalšie dve, hodné cisára. Jeho smrťou vstúpila do platnosti pragmatická sankcia, ktorá zabezpečovala nástupníctvo na trón a tým nedeliteľnosť Habsburských dŕžav jeho najstaršej dcére, Márii Terézii. Mladá panovníčka zdedila územia so 14 miliónmi obyvateľov rôznych národnostných skupín v rôzne ekonomicky vyvinutých krajinách. O svoje postavenie a uznanie musela tvrdo bojovať na viacerých frontoch. Svojou 40 ročnou vládou a mnohými reformami však dokázala, že bola mocnou a významnou panovníčkou, ktorej právom patrí popredné miesto, nielen medzi Habsburskými panovníkmi.

Text: Mgr. Nikoleta Lattová, PhD., historička KM PO, zdroj: Zbierkový fond Krajského múzea v Prešove

X