DEŇ FARNOSTI A RODINY

Dňa 1. septembra sa v grófskom parku pri Kaštieli v Hanušovciach  nad Topľou uskutočnil Deň farnosti a rodiny. Podujatie organizovala Farnosť Nanebovzatej Panny Márie v Hanušovciach nad Topľou v spolupráci s Kaštieľom v Hanušovciach nad Topľou a mestom Hanušovce nad Topľou. Deň bol zahájený spoločnou svätou omšou a ukončený hľadaním pokladu v archeoparku. V priebehu podujatia, zameraného na deti a ich rodiny, si účastníci mohli užívať bohatý celodenný program.

X