DEŇ BOJA ZA SLOBODU A DEMOKRACIU

17. novembra si pripomíname zásadné udalosti z konca roka 1989, kedy významnú úlohu zohrali aj študenti. 17. novembra v Prahe drasticky zasahoval policajný zbor proti povolenej študentskej demonštrácii. Ta viedla v priebehu niekoľkých týždňov k pádu komunistického systému v bývalom Československu. Demonštrácie sa konali už od 16. novembra aj v Bratislave a od 17. nielen v Prahe, ale aj v iných mestách. O pár dní, presne 21. novembra prerušili výučbu 3 prešovské vysoké školy – PdF, FF UPJŠ a SjF, vytvárali sa štrajkové výbory a 24. novembra bolo zorganizované v centre mesta protestné zhromaždenie. Najmasovejším prejavom nespokojnosti obyvateľov Prešova a okolia bol dvojhodinový generálny štrajk 27. novembra, ktorého sa zúčastnilo asi 40 000 občanov všetkých vekových kategórií a sociálnych skupín. Požadovali koniec vlády jednej strany, slobodné voľby, odstúpenie Gustáva Husáka z úradu prezidenta.

Archívne fotografie zachytávajú priebeh generálneho štrajku v Prešove.

X