Dejiny výroby stavebnej keramiky na Šariši

29.5.2018 v netradičnom čase sa v Rákociho paláci uskutočnila prednáška PhDr. Mariána Čurného na tému Dejiny výroby stavebnej keramiky na Šariši. Poslucháči si mohli vypočuť množstvo zaujímavostí z danej problematiky doplnené o grafickú prezentáciu.

X