Dejiny osvetlenia v stropkovskom Kaštieli

V Kaštieli Stropkov je od 14.9.2018 do 15.12.2018 vystavený výber z jednej z najväčších zbierok petrolejových lámp na svete, ktorú spravuje Podkarpatské múzeum v Krosne.  Výstavu Petrolejové lampy - funkčnosť a kráse  a jej sprievodné podujatia podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia. Súbor takmer stovky exponátov predstavuje medzi iným lampy, ktoré majú svoju zahraničnú výstavnú premiéru. Sú tu lampy vyrobené ako malé umelecké diela v rôznych európskych dielňach. 9.11.2018 sa v Stropkove uskutočnilo sprievodné podujatie k tejto  výstave pod názvom Dejiny osvetlenia. Prednáška autora výstavy mgr Krzystofa Gierlacha z Krosna bola určená predovšetkým školákom. Takmer 90 žiakov stropkovských základných škôl napriek malej jazykovej bariére pozorne sledovalo históriu osvetlenia od ohňa cez  fakle, olejové lampy, sviece až po petrolejky. Mohli si dokonca niektoré exponáty ohmatať, pozrieť sa na ich zloženie a funkčnosť. V závere prednášky si v sprievode K. Gierlacha pozreli tri výstavné sály výstavy Petrolejové lampy - funkčnosť a krása.

 

X