Čutora

Začiatok roka 2021 sa niesol v znamení druhej vlny pandémie koronavírusu. Múzea či galérie boli zatvorené a nemali možnosť sprístupňovať svoje zbierkové predmety pre širokú verejnosť. Podobne ako zdravotníci sa starajú o ľudí, aj zbierkové predmety potrebujú ošetriť. Konzervátor v Krajskom múzeu v Prešove ako aj konzervátorka organizačnej jednotky KMP - Kaštieľ Hanušovce nad Topľou nezaháľali a výsledkom ich práce je množstvo odborne ošetrených zbierkových predmetov. Jedným takýmto predmetom na ktorom môžete vidieť prácu konzervátorov je čutora. Ide o poľnú alebo cestovnú fľašu, ktorá je určená na pálenku či iné nápoje. Obsah čutory je v rozmedzí od 0,5 do 2l.

X