Črievičnik papučkový

Je najatraktívnejšou voľne rastúcou orchideou nie len u nás ale aj v celej Európe. V mnohých štátoch je vzácna a je symbolom ohrozenej prírody. Druh je ohrozený hlavne likvidáciou jeho prirodzených biotopov, negatívnymi dôsledkami hospodárenia v lesoch. Časté je aj vykopávanie do záhrad a trhanie najmä na lokalitách v blízkosti ľudských obydlí a turistických chodníkov. Vo vranovskom okrese sa nachádza na niekoľkých lokalitách v oblasti Bradlového pásma Nízkych Beskýd.

X