Čipkárstvo na Soľnej Bani

Čipky, ktorú bezpochýb môžeme označiť ako jedným zo symbolov ženskosti. Podľa najstaršej z trojice žien, Barbory „Babety“ Lenártovej je aj pomenované toto obdobie, ako obdobie Babety (1905 – 1964). Barbora Lenártová, rod. Schaubová ako aj jej dve dcéry, Alžbeta a Etelka, sa zaslúžili o novodobé paličkované čipkárstvo v Soľnej Bani. Barbora ako mimoriadne rozhľadená čipkárska, organizátorka a obchodníčka vytvorila vzorkovník Soľnobanskej paličkovanej čipky, ktorý môžete nájsť v zreinštalovanej expozícii Soľnobanskej čipky v Krajskom múzeu v Prešove. Jej najstaršia dcéra, o ktorej sa hovorilo ako o kráľovnej čipiek, Alžbeta Lenártová bola považovaná za znamenitú čipkárku, ale i organizátorku čipkárstva v Soľnej Bani. Reklamu čipkám robila prostredníctvom svojho oblečenia, na ktorom bolo vždy niečo z čipky. Najmladšia z rodu Lenártových, Etelka sa zaslúžila o predaj Soľnobanskej čipky v obchode Ľudového umenia v Prešove, ktorý bol neskôr prevzatý Slovakiou. Tieto tri dámy, ako aj ďalšie, prispeli k tomu, že táto originálna, výnimočná vec, ktorú môžeme ponúknuť svetu sa zachovala dodnes.

X