Československý Červený kríž (ČsČK) v Prešove

Odznak Prešov 1937 je spätý s dejinami Československého Červeného kríža (ČsČK) v Prešove, konkrétne s Odborom dobrovoľných sestier ČsČK, ktorý v Prešove pôsobil. Dobrovoľné sestry ČsČK tento odznak predávali na zborovských oslavách konaných v dňoch 19. a 20. júna 1937 v Prešove. Popri pohotovostnej účasti dobrovoľných sestier na zmienenom podujatí boli predávané tieto biele sklenené odznaky, na ktorých bolo vyobrazené lietadlo (jednoplošník) letiace nad červeným krížom položeným na vode, uprostred ktorého bolo vpísané „Prešov 1937“. Kúpou takéhoto odznaku získal jeho nový majiteľ upomienkový predmet zo zborovských osláv konaných v Prešove v roku 1937 a zároveň týmto nákupom finančne podporil aktivity ČsČK v Prešove.

X