Čaro zimného zvykoslovia

Prvé podujatie z nového cyklu kultúrno-výchovných aktivít v Kaštieli a Archeoparku Hanušovce n. T.  "Okná do minulosti" bolo venované zimnému zvykosloviu s akcentom na fašiangové obdobie.  Predstavenie zvykov a tradícií, dodržiavaných na našich dedinách a v mestečkách ešte v minulom storočí, malo vnímavých poslucháčov - žiakov hanušovskej základnej školy a klientov domova sociálnych služieb. Téma zaujala natoľko, že sme ju zopakovali ešte raz popoludní pre ďalšiu skupinu mládeže. Prvý pohľad fiktívnym oknom do minulosti sa vydaril nad očakávanie. Tešíme sa na ďalšie.

X