Bronzová busta Alžbety Bavorskej

Krásna a honosná bronzová busta Alžbety Bavorskej, ktorú vytvoril budapeštiansky sochár slovenského pôvodu Alojz Stróbl (1856-1926) - liptovský rodák. V roku 1913 bol povýšený do šľachtického stavu
Okolo miléniového roku 1896 a potom prebehla Uhorskom doslova alžbetománia, čoho výsledkom bolo množstvo pamätníkov rôznej úrovne. Na rozdiel od mnohých iných miest v Uhorsku, prešovský pomník mal skutočné opodstatnenie - kráľovná sa totiž v Prešove zastavila v roku 1895 po svojom trojtýždňovom liečebnom pobyte v Bardejovských kúpeľoch , pričom sa zúčastnila pikniku🍱 na Sigorde a slávnostného obedu v Soľnej Bani.🍽
Alojz Stróbl bol v tom čase ovplyvnený neobarokom s nárokmi na okázalú reprezentáciu a secesia, ktorá sa prejavovala zjemnením oficiálnej prísnosti príklonom k hravému dekorativizmu a naturalistickej ornamentalizácii. Typicky secesné je na buste malebné rozpracovanie štylizovaných rukávov do akýchsi rastlinne pôsobiacich organických foriem.
Obdobné riešenie nachádzame v tom čase i na dielach iných významných sochárov monarchie, napr. na mramorovej buste arcivojvodkyne Izabely Rakúsko-Tešínskej od rakúskeho sochára Georga Josepha Burgstallera z roku 1898 (zbierky Galérie mesta Bratislavy).

X