Biela sobota

Z pohľadu kresťanskej tradície je Biela sobota dňom hrobového odpočinku Ježiša. Cirkevné obrady začínajú až po zotmení. V tradičnom zvykosloví je tento deň spätý s prípravou veľkonočných jedál, ktoré sa konzumovali na Veľkonočnú nedeľu. Biela sobota bola považovaná za šťastný deň na sadenie a siatie. Vo fonde Krajského múzea v Prešove sa nachádza obraz maľovaný na skle, ktorý vyobrazuje Krista v hrobe.

text: Mgr. Zuzana Andrejová, PhD.

zdroj: zbierkový fond Krajského múzea v Prešove

X