Belle époque (Krásne časy)

V Rákociho paláci objavíte Krásne časy.

Krajské múzeum v Prešove predstaví svojim návštevníkom výnimočné umelecké diela z prelomu 19. a 20. storočia. Termín Belle époque (Krásne časy) charakterizuje práve toto obdobie, kedy došlo k nevídane prudkému  rozvoju umenia, vedy a priemyslu.  Výstava je unikátna aj v tom, že viaceré predmety neboli ešte nikdy prezentované.

Výstava pod názvom Belle époque – Umenie okolo roku 1900 prezentuje rozmanité aspekty dobového umenia a umeleckého remesla, kde secesný sloh, aj keď dominantný, nebol jediným spôsobom vyjadrenia sa. Viacero textovo-obrazových info panelov priblíži návštevníkovi rôzne kultúrno-historické fenomény, ktoré sú s touto epochou nerozlučne späté.

„Vystavujeme aj ukážky akademickej a luministickej maľby a umelecko-remeselné predmety eklektického charakteru. Návštevník tu uvidí obrazy, sochy, porcelán, úžitkové predmety z kovu, ale aj knihy, svietidlá, módne listy, pohľadnice, fotografie či kachlice,“ hovorí riaditeľ Krajského múzea v Prešove PhDr. Ľuboš Olejník, PhD.

Niektoré z prezentovaných fenoménov tejto doby sa podľa kurátora výstavy Jozefa Ridillu javia byť v príkrom kontraste k Belle époque, ktorá je v povedomí ľudí vnímaná ako idylická doba plná pokoja a krásy.

„Touto miestami znepokojujúcou konfrontáciou chceme upozorniť našich návštevníkov na paradoxy doby a jej odvrátené stránky a pripomenúť kultúru spoločnosti vo všeobecnosti ako zložitý mechanizmus,“ vysvetľuje Mgr. Jozef Ridilla, historik umenia Krajského múzea v Prešove.

83 vystavených exponátov pochádza zo zbierok Krajského múzea v Prešove, Šarišskej galérie v Prešove, Východoslovenskej galérie v Košiciach a zo súkromných majetkov. K najvzácnejším maľbám patria dve zo súkromnej zbierky - Skupinový portrét v záhrade od prešovského maliara Maxa Kurtha (1899), Leto pri jazere - takisto od Prešovčana Teodora  Zemplényiho (1914) a jedna maľba z majetku Krajského múzea v Prešove – Dvojportrét
s margarétou
(1892), ktorej autorom je priekopník uhorskej secesie Aladár Kriesch.

„Zvlášť šarišské publikum určite osloví olejomaľba Promenáda od Ernesta Rákošiho (1910) z  Východoslovenskej galérie v Košiciach alebo takmer minimalistická Krajina z Jarovníc od Mikuláša Jordána (pred 1921), ktorú zakúpila Šarišská galéria v Prešove,“ dodáva Ridilla.

Prezentácia Belle époque – Umenie okolo roku 1900 bude sprístupnená  verejnosti 11.6.2020 v Rákociho paláci v Prešove. Na jej príprave spolupracovalo viacero odborných pracovníkov z múzea v Kežmarku,  z Novohradského múzea a galérie v Lučenci, Magyar nemzeti múzea
v Budapešti, z VŠMU v Bratislave azo SNM – Múzea kultúry Maďarov na Slovensku.

Výstava potrvá do 13.9.2020.

X