Archeopark v týchto dňoch

V súčasnosti prebieha v Archeoparku Živá archeológia v Hanušovciach n. T.  v rámci projektu Živá archeológia ako jedinečný produkt kultúrneho turizmu Karpát (Interreg V-A, PL-SK) dostavba dvoch obytných objektov, troch výrobných areálov, mohyly, ochodze pri palisáde a jedného oddychového prístrešku. Popri profesionálnych stavbároch tu pracujú aj nadšenci - dobrovoľníci, ktorí využívajú možnosť dotknúť sa praveku a prispieť k jeho oživeniu prostredníctvom replík stavieb a najmä výstavby hrnčiarskej pece. V podstate sa podieľajú na krásnom experimente. Ďakujeme za ich nadšenie, ktoré cítiť vo výsledku ich práce.

X