Archeopark sa viditeľne mení... k lepšiemu

Archeopark Živá archeológia v Hanušovciach n. T. sa vďaka projektu Interreg V-A " Živá archeológia ako jedinečný produkt kultúrneho turizmu Karpát" viditeľne mení do krásy.  Zrubový slovanský dom i mladobronzová chata kolovej konštrukcie sú už pokryté, dokončujú sa výmazy stien, v laténskej hrnčiarskej dielni sa stavia pec na vypaľovanie keramiky, pri slovanskom dome pribudne chlebová pec a pri mladobronzovom objekte  kovolejárska dielňa. Dobudovaný archeopark otvoríme 29. septembra, na štvrté výročie jeho prvého otvorenia.

 

X