Archeopark na podujatí v Krempnej (PL)

Zástupcovia Archeoparku Živá archeológia v Hanušovciach n. T. sa 8. 9. 2018 zúčastnili na podujatí svojho projektového partnera Podkarpatského múzea v Krosne na Transkarpatskej archeologicko-kultúrnej ceste, ktorá je jednou z aktivít spoločného projektu "Živá archeológia ako jedinečný produkt kultúrneho turizmu Karpát" Interreg VA PL-SK 2014-2020.  Na podujatí v Krempnej (jeden z bodov cesty), ktoré má propagovať cestu a pamiatky na nej, predstavili Hanušovčania svoj Archeopark a vybrané činnosti - štiepanie kameňa, výrobu šperkov z medeného drôtu, lukostreľbu a pradenie.

X