Archeopark na ďalšej zastávke Transkarpatskej archeologicko-kultúrnej cesty - v obci Marhaň

Nedeľné popoludnie 9. 9. 2018 patrilo jednému z bodov Trankarpatskej archeologicko-kultúrnej cesty - obci Marhaň. Archeopark Živá archeológia Hanušovce nad Topľou (Krajské múzeum v Prešove)  pripravil v spolupráci s archeoskanzenom Karpacka Troja v Trzcinici (Podkarpatské múzeum v Krosne) a obcou Marhaň prezentačné podujatie pod názvom Pamiatkami nasýtený kraj. Po Hanušovciach, Medziankach, Trzcinici a Krempnej to bolo ďalšie podujatie na Trankarpatskej archeologicko-kultúrnej ceste, ktorá spája archeoparky oboch partnerov projektu Živá archeológia ako jedinečný produkt kultúrneho turizmu Karpát  (Interreg V-A PL-SK 2014-2020). Vyše polstovky návštevníkov si so záujmom vyskúšalo lukostreľbu, hrnčiarstvo, výrobu šperkov z medeného drôtu, pradenie, pletenie a tkanie tkaníc a štiepanie kameňa, ale aj repliku panciera, prilby a meča z doby bronzovej.

X