AKO SA CESTOVALO

V dnešnej dobe je pre nás cestovanie jednou z prirodzených súčastí ako tráviť voľný čas alebo voľne pracovať aj z iných miest na svete. Avšak nie vždy to tak bolo. Pri jednej z revízií našich zbierkových fondov sme narazili na toto Jednorazové povolenie na cestovanie, ktoré presne vymedzuje cestu zo Sabinova do Prešova. Nám to pripomenulo ako sme podobné povolenia potrebovali ešte v nedávnej dobe pandémie a dnes sme vďační, že opäť môžeme slobodne cestovať a prinášať vám napríklad aj výsledky z našich terénnych výskumov.

X