Advokátske komory na Slovensku v rokoch 1875 - 1948

14.3.2019 Krajské múzeum v Prešove a Slovenská advokátska komora zrealizovali podujatie Advokátske komory na Slovensku v rokoch 1875 - 1948, ktoré bolo spojené s prezentáciou rovnomennej publikácie vydanej v roku 2018.

X