90 DRUHOV VTÁCTVA NA DOMAŠI

67. Čaj o piatej u Rákociho nám pomaly uzatvára výstavu s názvom Príroda Domaše, ktorá prezentuje časť dlhodobého výskumu nášho zoológa, RNDr. Petra Pjenčáka. Počas unikátnej prednášky, Peter nielenže odprezentoval druhy vtáctva žijúce pri vodnej nádrži Domaša, ale aj ich spôsob života, migrácie a zaujímavosti, ktoré zistil vďaka svojmu výskumu. Okrem vtáctva si návštevníci vypočuli aj vplyv výstavby Domaše na živočíchy žijúce v jej okolí vtedy a dnes. Zaujímavosťou boli aj mäkkýše a rôzni zvierací hostia, ktorí sa posledné roky objavujú na vybranej lokalite.

X