9. AUGUST A NAGASAKI

Little Boy a Fat Man – dva názvy bômb zo 6. a 8. augusta 1945, ktoré zmenili svet. Napriek životom, ktoré zmarili, dopomohli ukončiť druhú svetovú vojnu a v istom zmysle aj urýchlili chod dejín. Spojené štáty americké ich zhodili na dve dnes už veľmi známe mestá v Japonskom cisárstve v auguste 1945.

Bomba zhodená na Nagasaki, Fat Man, mala priemer 60 palcov (približne 152,4 cm) a dĺžku 128 palcov (325,12 cm). Táto bomba vážila 10 tisíc libier (približne 4536 kg) a jej sila po odpálení bola porovnateľná s 20 tisícami ton výbušniny.

Zdroje obrázkov: https://catalog.archives.gov

X