Vedecká konferencia 26.9. - 27.9.2019

26. - 27. septembra 2019 sa v Krajskom múzeu v Prešove uskutočnila vedecká konferencia s názvom Šľachtické rody na východnom Slovensku v období stredoveku a novoveku. K uvedenej problematike vystúpilo osemnásť prednášajúcich z kultúrnych a vedeckých inštitúcií.

Súčasťou vedeckej konferencie bolo 26.9.2019 slávnostné otvorenie stálej expozície Sakrálne umenie 14. - 19. storočia.
Expozícia približuje divákovi premeny sakrálneho sochárstva a maliarstva od vrcholnej gotiky po neskorý klasicizmus (približne interval 1350-1850), ktorým veľké slohové obdobia končia. Vystavené sú predovšetkým diela pochádzajúce z územia bývalej Šarišskej župy s centrom v Prešove. Aj keď sú na území Šariša už v stredoveku doložení domáci umelci, šarišskí objednávatelia z radov cirkvi a šľachty s obľubou siahali po maliaroch a rezbároch zo susedného Spiša a z Košíc, teda z oblastí tradične produkujúcich kvalitné umenie.
Tento fenomén dokladajú barokové diela od košického rezbára Jozefa Hartmanna, spišského maliara Imricha Jagušiča a spišských rezbárov Pavla Grossa st. zo Sp. Soboty a Dionýza Reissmaiera zo Sp. Podhradia. Spišské sú i tri stredoveké  drevorezby – dve neskorogotické svätice boli vytvorené v Kežmarku či v jeho okolí začiatkom 16. storočia, vrcholnogotická Madona určená pre Krásnu Lúku  má pôvod v dielňach pracujúcich v 2. polovici 14. storočia pravdepodobne v Levoči.

X