79. výročie Karpatsko-duklianskej operácie

Po vypuknutí ozbrojeného povstania na Slovensku v auguste 1944 sa velenie Červenej armády rozhodlo prekročiť Karpaty, vstúpiť na územie Slovenska a pomôcť povstalcom bojujúcim v tyle nepriateľa. Priamu pomoc Slovenskému národnému povstaniu mali zabezpečiť vojská 1. a 4. ukrajinského frontu. Na deň presne pred takmer 80. rokmi sa 8. septembra 1944 ráno začal v ťažkom horskom teréne v okolí mesta Krosno útok 38. armády, v rámci ktorej bojoval aj 1. československý armádny zbor v ZSSR. Po potlačení SNP stratila Karpatsko-duklianska operácia na význame, preto 28. októbra prešla väčšina sovietskych jednotiek zúčastnených na operácii do dočasnej obrany. 1. československý armádny zbor ešte niekoľko nasledujúcich dní viedol lokálne boje.

(Z archívu výstav KM PO)

Na fotografii: Pplk. Radačovský - účastník bojov o Duklu 1. čsl. armádneho zboru.

Zdroj: KM PO

X