76. výročie oslobodenia mesta Prešov

19. januára 2021 si pripomíname 76. výročie oslobodenia mesta Prešov

Blízkosť blížiaceho sa frontu pocítili obyvatelia Prešova už v závere roka 1944. Pri bombardovaní zoskupenia nepriateľských vojsk a dôležitých  oporných bodov leteckými  silami Červenej armády /ČA/ 19.decembra 1944  bolo zničených 85 domov, 597 značne poškodených a 1018 domov malo poškodenú krytinu a okná. Posledné dni pred oslobodením Prešova boli v znamení nútenej evakuácie obyvateľov mesta a  ústupu nemeckých jednotiek z Prešova smerom na Levoču.  Poslednou akciou  fašistických jednotiek /motohliadka/  19. januára 1945 bolo poškodenie mosta na Duklianskej ulici a následne mosta cez Torysu. 19. januára 1945 vstúpili do Prešova jednotky 320. gardového streleckého pluku 4. ukrajinského  frontu  pod velením podplk. A. P. Fokina a zástupcu veliteľa pluku majora J. L. Rotina. Hneď za nimi  prišli  vojská  1. čs. armádneho zboru na čele s generálom Ludvíkom Svobodom. Jednotky, ktoré oslobodili Prešov, dostali čestné pomenovanie „Prešovské“. Oslobodzovacie jednotky sovietskej armády po oslobodení Prešova postupovali na Sabinov a jednotky I. československého armádneho zboru na Branisko.

Fotografie zo zbierky Krajského múzea v Prešove dokumentujú:

  • Jednotky Červenej armády pochodujúce pred justičným palácom v Prešove.
  • Hasič J. Kačala zvoní na „cingalke“ na veži rím. kat. kostola sv. Mikuláša, 19.1.1945.  /Obidva  snímky sú od vojnového kameramana ČA.   Do zbierky Krajského múzea v Prešove boli získané zo Slovenského filmového ústavu v Bratislave v roku 1976./
  • podplk. Andrej Petrovič Fokin, veliteľ 320. gardového streleckého pluku.
  • major Jakov Leontievič Rotin, zástupca veliteľa   320. gardového streleckého pluku.
X