71. VÝROČIE MENOVEJ REFORMY V ČESKOSLOVENSKU

Dnes si pripomíname jednu z kontroverznejších udalostí našej histórie – menovú reformu, ktorá sa uskutočnila 1. júna 1953. Táto reforma zasiahla každého obyvateľa Československa a priniesla so sebou mnoho zmien, ktoré ovplyvnili ekonomiku, spoločnosť aj politiku. Čo sa stalo? Vláda v tajnosti pripravila výmenu starých peňazí za nové, čo bolo oznámené náhle, len deň pred jej uskutočnením. Staré peniaze boli vymieňané v pomere 1:5 pre menšie sumy a 1:50 pre vyššie sumy a úspory. Mnohí ľudia tak stratili svoje celoživotné úspory a došlo k výraznému poklesu kúpnej sily. Dôsledky: Reforma mala za cieľ stabilizovať ekonomiku a znížiť infláciu, ale viedla aj k veľkej nespokojnosti aj protestom. Ľudia stratili dôveru vo vládu a mnohí vyšli do ulíc vyjadriť svoj nesúhlas, čo v niektorých mestách, ako napríklad v Plzni, viedlo až k nepokojom. Zdroj: Krajské múzeum v Prešove. Text: Mgr. Marek Fatľa, PhD. - historik, KM PO

X