64. ČAJ O PIATEJ U RÁKOCIHO - "NEVRÁTENÉ"

29. marca 2023 pokračoval v Rákociho paláci prednáškový cyklus ČAJ O PIATEJ U RÁKOCIHO, tentokrát venovaný aktuálnej výstave "Nevrátené". Prednášajúcimi boli autori výstavy Ľudmila Šnajderová a Jakub Šnajder, odborní pracovníci múzea. Manželia Šnajderovci prezentovali priebeh 2 - ročného výskumu o predmetoch z pôvodného mobiliára rodiny Andrássy z kaštieľa v Humennom (dnešné Vihorlatské múzeum v Humennom), ktoré boli po požiari v polovici 20. storočia prevážané na tzv. zberné miesto vo Východoslovenskom múzeu a odtiaľ do ďalších múzeí východného Slovenska ako aj do depozitárov Krajského múzea v Prešove.

X