619. VÝROČIE PRVEJ PÍSOMNEJ ZMIENKY O STROPKOVE

12. marca Stropkov oslavuje už 619. výročie PRVEJ PÍSOMNEJ ZMIENKY. Túto prvú a hodnotnú správu o Stropkove nájdeme v listine, ktorá je datovaná na sviatok sv. Gregora pápeža, t. j. 12. 03. 1404. Uvedenú listinu vydal rímsky cisár a uhorský kráľ Žigmund Luxemburský v Kežmarku a zálohoval v nej mestečko STROPKOV /oppidum Stropko/, Pozdišovce a Hanigovský hrad za verné služby Prokopovi Balickému za 6 000 zlatých. Originál listiny, opatrenej kráľovskou pečaťou, sa nachádza v Maďarskom národnom archíve v Budapešti. Stropkov je podľa všetkých okolností omnoho staršie sídlo, no dosiaľ neboli nájdené listiny zo skorších čias. Dôvodom chýbajúcich dokumentov môže byť, podľa vyjadrení historikov, viacero skutočností: Stropkov bol kráľovským majetkom a tento sa do listín nezapisoval. Rovnako je známa skutočnosť, že v 16. storočí vyhorel zemplínsky archív na hrade Čičva a začiatkom 19. storočia vyhorel aj samotný Stropkov. Nadšenci histórie Stropkova však stále veria, že sa podarí nájsť listiny spred r. 1404. V KAŠTIELI V STROPKOVE, si môžu návštevníci pozrieť fotokópiu zálohovej listiny, plán Stropkovského hradu z r. 1767 a iné a zároveň sa dozvedieť zaujímavú históriu samotného mestečka.

Autor textu: Mgr. J. Slivková – KM PO – Kaštieľ Stropkov. Foto: pôdorys Stropkovského hradu z r. 1767 - Štátny archív PO, listina Žigmunda Luxemburského z r. 1404

X