6. január

6. januára slávi celé kresťanské spoločenstvo už od 3. storočia sviatok Zjavenia Pána, ktorý podľa tradície symbolizuje nielen príchod troch mudrcov, ale aj krst Ježiša v rieke Jordán a zázrak premeny vody na víno v Káne Galilejskej. Sviatok inak medzinárodne známy ako Traja králi - vrchol hlavného vianočného obdobia. ? Traja králi alebo traja mudrci z Afriky, Ázie a Európy putovali smerom za žiarivou hviezdou do Betlehema, kam sa išli pokloniť práve narodenému Kráľovi kráľov, Božiemu Synovi a odovzdať mu dary: zlato, kadidlo a myrhu. Od pradávna sa táto cesta a poklona reprodukuje aj v tradíciách a zvykoch obyvateľstva ako vianočná koleda. Koledníci alebo tzv. jasličkári kráčajú v sprievode po uliciach obce, v domoch spievajú koledy a recitujú texty o narodení malého Ježiska. Zároveň s ňou navštevuje rodiny aj farár, ktorý požehnáva príbytky. Zverejnená fotografia pochádza z archívu Krajského múzea v Prešove a zobrazuje jasličkárov, ktorí sa chystajú na koledu v 1. polovici 20. storočia.

X