55. Čaj o piatej u Rákociho - ČERVENÝ KRÍŽ A ODBOR DOBROVOĽNÝCH SESTIER ČSČK V PREŠOVE DO KONCA DRUHEJ SVETOVEJ VOJNY

Červený kríž predstavuje významnú inštitúciu na poli pomoci blížnemu a ľuďom v núdzi a rovnako tomu bolo aj v minulosti. Od svojho založenia v druhej polovici 19. storočia vykonávali jeho pracovníci množstvo dôležitých úloh a jeho organizácia sa postupne vyvíjala. Po vzniku Československej republiky bol Červený kríž založený aj na našom území a jeho odbočky vznikali aj v jednotlivých mestách nového štátu. Prednáška bola zameraná na vznik Červeného kríža, jeho etablovanie na našom území, vznik odbočky ČK v Prešove a konečne v priblížení činnosti jedného z Odborov prešovského Červeného kríža – dobrovoľných sestier. Podujatie z cyklu Čaj o piatej u Rákociho sa konalo v Krajskom múzeu 29.7.2021.

X