53. ČAJ O PIATEJ U RÁKOCIHO. POSTAVENIE ČLENOV RODINY V TRADIČNOM ROĽNÍCKOM PROSTREDÍ

1.7. 2021 v Krajskom múzeu v Prešove pokračoval prednáškový cyklus Čaj o piatej u Rákociho prednáškou na tému POSTAVENIE ČLENOV RODINY V TRADIČNOM ROĽNÍCKOM PROSTREDÍ. Do polovice 20.storočia predstavovalo roľníctvo základný zdroj obživy. V roľníckom prostredí rodina žila v komplexnej štruktúre. Išlo o koncepciu viacgeneračných rodín. Bežným javom bolo, že celý tento komplex zodpovedal najstaršiemu manželskému páru, gazdovi a gazdinej. Hovorilo sa o postavení najstaršieho manželského páru v rodine ako aj ďalších členov rodiny.

X