50. Čaj o piatej u Rákociho - Umenie a móda

22.7.2020 sa v Krajskom múzeu v Prešove v rámci tradičného prednáškového cyklu Čaj o piatej u Rákociho uskutočnilo podujatie na tému Umenie a móda, ktorého obsahom bola kultúrnohistorická prednáška spojená s videoprojekciou, mapujúca bytostnú spätosť zobrazovacích umení s dejinami odievania. Prednášal Mgr. Jozef Ridilla.

X