5-ti rozkaz

Obdobie Slovenskej republiky rád síce nezachytáva časovo rozsiahle obdobie, no v prešovských dejinách ide aj napriek svojej relatívnej krátkosti o politicky turbulentnejšie časy.

V zbierke Slovenskej republiky rád v Krajskom múzeu v Prešove sú zachované rozkazy a nariadenia „prešovskeho mesciskeho vojenskeho komandanta“. Aby rozkazom porozumelo všetko obyvateľstvo, boli písané viacjazyčne, pričom jazyková mutácia v našej šarištine chýbať nesmela.

X