44. Čaj o piatej u Rákociho - Rákociho palác vo svetle najnovších výskumov

18.9.2019 v Krajskom múzeu v Prešove v rámci cyklu Čaj o piatej u Rákociho boli predstavené verejnosti najnovšie poznatky o sídle múzea. Rákociho palác je pokladaný odborníkmi za skvost hornouhorskej mestskej renesančnej architektúry. K vzácnym prvkom patrí aj točité renesančné schodisko zo 17. storočia, ktoré múzeum sprístupnilo verejnosti v tomto roku prvýkrát. Na tému Rákociho palác vo svetle najnovších  výskumov prednášali Mgr. Michaela Haviarová, PhD. a Mgr. art. Tomáš Haviar.

X