42. Čaj o piatej - CAMERAE RARITATIS

42. Čaj o piatej u Rákociho sa uskutočnil 24.7.2019 v Rákociho paláci na tému CAMERAE RARITATIS, bol sprievodným podujatím výstavy Kabinet kuriozít. Kabinety kuriozít sú fenoménom zberateľstva šľachty a intelektuálov obdobia renesancie a baroka a sú predchodcami dnešných múzejných inštitúcií. Zberateľ do týchto „kabinetov“ sústreďoval predmety rozmanitého druhu, kritériom výberu bola kurióznosť, raritnosť, unikátnosť, podivnosť, niekedy morbídnosť. Na tento fenomén chce nadviazať predmetná výstava. Zhromaždené artefakty pochádzajú zo zbierkového fondu usporiadateľskej inštitúcie a z Múzea v Kežmarku. Prednášal kurátor výstavy Mgr. Jozef Ridilla.---

X