41. Čaj o piatej u Rákociho. Dvojtýždňová republika - Slovenská republika rád

41. Čaj o piatej u Rákociho /19.6.2019/ bol sprievodným podujatím k výstave Dvojtýždňová republika - Slovenská republika rád, ktorú Krajské múzeum otvorilo pri príležitosti 100. výročia vyhlásenia v Prešove. Aktuálny pohľad na vznik, priebeh a zánik SRR prezentovali: autorka výstavy PhDr. Viera Kačmaríková, PhDr. Tomáš Klubert, PhD. z Ústavu pamäti národa a historik PhDr. Martin Ďurišin, PhD. 

X