40. Čaj o piatej u Rákociho

Salašníctvo na východnom Slovensku bolo témou prednášky v Rákociho paláci dňa 22.5.2019. Prednášal Mgr. Peter Kováč, etnológ zo Spišského múzea v Levoči. 

Vzťah k ovci je jedným z najstarších, aké si v priebehu vekov človek so zvieraťom vytvoril. Je tomu tak aj na našom území, kde výrazný vplyv na rozmach chovu oviec mala najmä valaská kolonizácia. Ona a ďalšie historické a geografické okolnosti vplývali v karpatskom oblúku na vznik unikátnej pastierskej kultúry. Aj na východe Slovenska, v regiónoch Spiš a Šariš má ovčiarska kultúra a folklór jedinečnú podobu. Ovčiari tu tvorili špecifickú sociálnu skupinu, ktorá však bola často tiež ohromne rozporuplná. Vo vidieckych komunitách boli ovčiari považovaní za múdrych aj keď väčšinu roka trávili v divočine. Mali blízko k panstvu a šľachte ale aj k lúpežným zbojníckym živlom na okraji spoločnosti. Mali svojich patrónov, no mnohí boli znalcami mágie a tajomných zaklínadiel. Pri práci chodili zaúdený a vymastený, no vo sviatok ich odev v noblese a vznešenosti často nemal obdoby. Aké boli špecifické črty ovčiarskej kultúry na východnom Slovensku a aké boli životné príbehy chýrnych spišských a šarišských bačov?

X