36. Čaj o piatej u Rákociho

23. januára 2019 v Rákociho paláci pokračoval prednáškový cyklus 36. Čaj o piatej u Rákociho, ktorý bol sprievodnou akciou výstavy Tu rádio Prešov. Na podujatí bola prezentovaná kniha Ing. Jaroslava Kostruba Rozhlasové vysielanie z Prešova v rokoch 1938 - 1944. Ďalším hosťom bol Vladimír Kaleta, ktorý obohatil výstavu dobovými rádioprijímačmi zo súkromnej zbierky.

 

X